Zostały zmniejszone znaki drogowe Parku Kulturowym. Ma to poprawić estetykę. W okolicach Piotrkowskiej pojawiło się ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.

W Parku Kulturowym (ulice:Sienkiewicza, Wschodnia, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Kościuszki, Mickiewicza i al. Piłsudskiego) jest obecnie 278 znaków drogowych i 124 tablice mini. Było 304 znaki i 138 tablic. Przed wjazdem do strefy Parku Kulturowego pojawiły się znaki ograniczające prędkość do 30 km na godzinę. To ograniczenie nie dotyczy ulic granicznych.