Radni przyjęli Gminny Program Rewitalizacji. Pozwoli to na ubieganie się o środki unijne. Z budżetu miasta na rewitalizację przez 10 lat zostanie przeznaczonych około 1,29 mld zł.

W Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR) jest wyznaczony obszar rewitalizacji i pogłębiona diagnoza mówiącą np. o przyczynach ubóstwa czy bezrobocia. Cały GPR posiada także część planistyczną i zarządczą. Ustawa wymaga, by każde przedsięwzięcie w ramach rewitalizacji były wymienione indywidualnie wraz lokalizacją i podmiotem realizującym. Inicjatyw jest 101.

Miasto będzie monitorowało skutki społeczne i gospodarcze każdego działania rewitalizacyjnego.Każde przedsięwzięcie, żeby aplikować o środki unijne musi być na liście podstawowej. Inne pojawią się na liście dodatkowej. Pierwszy rok realizacji to rozruch programu.

Wyjaśnijmy, że ustawa wymaga aktualizację programu co trzy lata. Zdaniem urzędników łódzki GPR  jest pierwszym w Polsce. Potem ma powstać uchwała o Specjalnej Strefie Rewitalizacji i Stały Komitet Rewitalizacji wspomagający urzędników.

Zgodę na realizację GPR wyraziła także Rada Miejska.