Radni zapoznali się Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR). Po pierwszych pytaniach na sesji będą prace w komisjach Rady Miejskiej.

Program rewitalizacji obejmuje 6,08% powierzchni miasta i dotyczy 152 tys. mieszkańców (prawie 23% całej populacji miasta). Radni dopytywali o m.in. finansowanie programu ze środków zewnętrznych i miejskich, gospodarkę niskoemisyjną (zmniejszenie palenia w piecach), możliwość budowy sklepów wielkopowierzchniowych czy podłączenie budynków przy Piotrkowskiej do sieci ciepłowniczej.

GPR ma być uchwalony w środę (28 września) na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.