W centrum będą ulice i rondo upamiętniające łódzkich jezuitów.  Powstaną ulice O. Stefana Miecznikowskiego oraz O.Tomasza Rostworowskiego.

Ulica O. Stefana Miecznikowskiego będzie odchodziła od ul. Kilińskiego, a ulica O. Tomasza Rostworowskiego od ul. Nawrot. Razem stworzą rondo OO. Jezuitów. Ulice przebiegają przez tereny inwestycyjne, gdzie powstaje budownictwo mieszkalne. Nowe ulice znajdują się na tyłach kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza 60 należącego obecnie do Zakonu Jezuitów.

Zgodę na nazwanie ulic wyraziła także Rada Miejska.