Zakład Wodociągów i Kanalizacji chce oznaczyć miejsca, gdzie płyną łódzkie rzeki. W tej sprawie zwraca się do przewodników turystycznych.

Rzeki będą wskazywane za pomocą specjalnego grafitti z napisami „Tu płynęła rzeka”. Takie oznaczenia są już przy ul. Wólczańskiej 258 (obok zachowanej ceglanej balustrady mostu na rzece Dąbrówce) oraz na Jasieniu przy Kilińskiego (między Tymienieckiego, a Milionową – przy tkalni Scheiblera).

Kolejne grafitti będą zamieszczane m.in przy ul. Dolnej (rzeka Bałutka), Wodnej (rzeka Lamus) i Żeromskiego (rzeka Karolewka).