W tym roku zaczną się prace nad budową woonerfu na ul. Zacisze. Zostanie uzupełniony szpaler lip, powstanie fontanna oraz parking pod szkołą.

Całość prac związanych z woonerfem będzie jeszcze trwała w 2017 roku. Fontanna ma być kamienna i podświetlona jednolitym światłem. Ulica Zacisze zostanie wyłożona nową nawierzchnią. Parking przed szkołą będzie służył do krótkiego postoju w stylu kiss&ride.