W tym roku zostanie przebudowana ulica Pogonowskiego na odcinku od 1 Maja do Zielonej. Powstanie tam kolejny podwórzec miejski.

Na Pogonowskiego zostanie posadzonych: 76 drzew (klony polne), ponad 4 tys. krzewów (berberysów) oraz 6 tys. barwinków i lilliowców. Ul. Pogonowskiego w modernizowanej części będzie strefą uspokojonego ruchu z 60 miejscami parkingowymi, placem zabaw i parkiem kieszonkowym (przy ul. Więckowskiego). Pojawią się także ławki, kosze i stojaki na rowery.

Podwórzec miejski będzie miał długość 300 metrów. Koszt inwestycji to 800 tys. zł. Prace mają zostać ukończone jesienią tego roku.