Radni zmienili sposób uchwalania miejskiego budżetu. Zdaniem radnych PiS-u powoduje to ograniczenie uprawnień radnych.

– Zgłaszanie poprawek przed uchwaleniem budżetu na następny rok to jedyny moment, kiedy radny może zgłosić propozycje zmian w budżecie. Potem takie prawo ma tylko prezydent. Dla organu wykonawczego to bardzo wygodne – mówi Włodzimierz Tomaszewski (PiS), radny Rady Miejskiej. – Siedem lat temu radni PO i SLD odrzuciliby takie zmiany -dopowiada.

Zdaniem radnego Sylwestra Pawłowskiego (przewodniczące klubu SLD w Radzie Miejskiej) regulamin zapobiegnie niepotrzebnym emocjom i zgłaszaniu w ostatniej chwili poprawek.

Według projektodawcy uchwały Tomasza Kacprzaka, przewodniczącego Rady Miejskiej uchwała nie odbiera kompetencji radnym, a także porządkuje i ustala procedurę tworzenia budżetu. – Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z poprawkami w internecie, a opozycja chwalić, że je zgłosiła. To dobre dla radnych – mówi Kacprzak. – Projekt był konsultowany i nie było do niego uwag – dopowiada.

Głównymi założeniami nowego regulaminu jest m.in.niemożliwość zgłaszania poprawek przez radnych podczas sesji. Radni będą proponowali zmiany do 16 grudnia danego roku. Potem rozpatrzy je Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej. Radny będzie musiał podać źródła finansowania każdej poprawki.Na sesji radni będą mogą zgłosić zmiany tylko do autopoprawki proponowanej przez prezydenta (autopoprawka pojawi się najpóźniej do 22 grudnia).

Wyjaśnijmy, że prezydent miasta przedstawi projekt budżetu radnym do 15 listopada. Do 10 grudnia zaś potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu budżetu.