Radni zapoznali się z informacją o realizacji programu „500 plus” w Łodzi. W ramach programu wypłacono 50,24 mln zł. Od 1.04. złożono ponad 37 tys. wniosków.

Obsługą programu zajmuje się w Łodzi 134 osoby. Zatrudniono dodatkowo 21 pracowników. Od 1 lipca pracują nowe osoby w systemie 10 godzinnym (także w sobotę i niedzielę). Najwięcej wniosków złożono w Centrum Świadczeń Socjalnych. Wnioski przyjmowano (01.04.-30.06.) od poniedziałku do piątku (8-19), a także w sobotę (9-14).

Obecnie są rozpatrywane wnioski złożone 19 kwietnia.  – W lipcu uda się wypłacić pieniądze osobom, które złożyły wnioski do końca kwietnia – zapewnia Barbara Mrozowska-Nieradko, sekretarz miasta. – Nie ma zagrożenia przekroczenia ustawowego trzymiesięcznego terminu wypłaty – dodaje. Najwięcej błędów pojawia się przy składaniu elektronicznym. Są to przykładowo niepoprawne numery PESEL.

Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał miastu na program „500 plus” 64,8 mln zł. Wydatki na program ze strony miasta to 115 tys. zł na inwestycje (oprogramowanie, drukarki i skaner), 523 tys. zł – materiały informacyjne i 965 tys. zł na wynagrodzenia pracowników.