Podsumowano dwuletni projekt „Karl Dedecius. Literatura-Dialog-Europa” związany z 95 urodzinami tłumacza. Odbyły się warsztaty, wystawa oraz panele z tłumaczami.

Projekt prowadziło Muzeum Miasta Łodzi. Obecnie w pokoju poświęconym wybitnemu tłumaczowi znajdują różne eksponaty związane z życiem i twórczością Karla Dedeciusa.

– W związku z wystawą Karl Dedecius przekazał nam dużo obiektów. Przykładowo pulpit, przy którym pisał oraz zdjęcia. Jesienią tego roku przyjedzie rodzina Dedeciusa i zdecyduje czy eksponaty zostaną w Łodzi. Jest to jedyne miejsce w Polsce i Niemczech poświęcone, w tak dużym zakresie, pamięci Dedeciusa – mówi Marta Skłodowska, kurator projektu. -W ramach projektu powstała także publikacja z dokumentacją zdjęciową i tekstami między innymi Jerzego Jarniewicza. Organizowaliśmy również warsztaty przy ulicy Wólczańskiej 146 dla mieszkańców domu, w którym urodził się tłumacz – dodaje.

Postać Karla Dedeciusa chcą również upamiętnić: dr Przemysław Owczarek (obecnie dyrektor Domu Literatury) oraz dr Inga Kuźma (Kolektyw Kobiety znad Łódki). Proponują, w ramach porozumienia między wnioskodawcami nadawania nowych nazw ulic w centrum Łodzi, utworzyć pasaż Chavy Rosenfarb (ur. w Łodzi pisarka tworząca w języku jidysz) oraz Karla Dedeciusa (wybitny tłumacz i propagator dialogu między narodami). Pasaż miałby się  znajdować między ul. Moniuszki, a ul. Tuwima.

– Pasaż to taki rodzaj mostu łączącego dwa światy. Karl Dedecius i Chava Rosenfarb nigdy się nie spotkali, ale poprzez ich literaturę mogliśmy zrozumieć wielokulturową Łódź – stwierdza Owczarek.

Najpierw wnioskodawcy chcą zbierać podpisy pod tą inicjatywą (uchwałą). Potem decyzja będzie należała do miejskich radnych.