Radni z Komisji Sportu chcą, by przedłużyć dzierżawę kortów w Arturówku obecnemu najemcy. Proponują stworzenie specjalnej uchwały.

Obecny dzierżawca kortów w Arturówku ma podpisaną umowę do 2017 roku, a opiekuje się kortami od 2015 roku. Zdaniem radnych dzięki tej sytuacji korty odżyły i są organizowane różne ciekawe imprezy. Jednak, by dzierżawca mógł dalej spokojnie działać radni zwrócą się do prezydent Łodzi o wniesienie na sesję uchwały dotyczącej wieloletniej dzierżawy.

Dotychczas sprawę dzierżawy kortów rozstrzygał przetarg. Uchwała o wieloletniej dzierżawie kortów w Arturówku pojawi się na sesji Rady Miejskiej najwcześniej w sierpniu 2016 roku.

.