Zmiany w zarządzaniu inwestycjami i drogami. Od 1 lipca powstanie Zarząd Inwestycji Miejskich i Centrum Usług Wspólnych, które wyodrębnią się z Zarządu Dróg i Transportu.

ZIM będzie prowadził inwestycje drogowe, kubaturowe czy rewitalizacyjne. Jego dyrektorem zostanie Grzegorz Nita (wcześniej dyrektor ZDIT-u). Nita powoła dwóch zastępców. Jeden od inwestycji liniowych np. dróg, a drugi od inwestycji budowlanych m.in. rewitalizacji oraz kubaturowych.

Centrum Usług Wspólnych zajmie się obsługą księgową, administracyjną i informacyjną dla ZDiT-u i ZIM-u. Jego dyrektorem zostanie Katarzyna Sikorska (zastępca dyrektora w ZDiC-ie).

ZDiT zajmie się eksploatacją, komunikacją miejską, strefą parkowania oraz organizacją ruchu. Na razie nie zostanie tam powołany dyrektor. Na to stanowisko będzie ogłoszony konkurs.

W CUW, ZIM-ie oraz ZDiC-ie będzie pracowało ok. 450 urzędników czyli tyle ile do tej pory. Siedziba także się nie zmieni. Urzędnicy liczą jednak, że reforma spowoduje oszczędności i lepsze zarządzanie.