Prezydent Hanna Zdanowska otrzymała od radnych absolutorium. Tym samym radni zaakceptowali wykonanie budżetu Łodzi za 2015 rok. Za głosowała koalicja PO-SLD, przeciw radni PiS.

Dochody przekroczyły 3,8 mld zł. Pochodziły one głównie z różnego rodzaju podatków np.PIT i CIT oraz środki z Unii Europejskiej. Wydatki w 2015 roku wyniosły 4 mld zł. 1,3 mld zł to wydatki majątkowe. Najwięcej zostało przeznaczone na transport i łączność oraz pomoc społeczną. Udział kredytów jest mniejszy niż w latach poprzednich.

Zdaniem radnego Prawa Sprawiedliwości Łukasza Magina gdy prezydent Hanna Zdanowska obejmowała władzę to dług na mieszkańca wynosił 1,8 tys.zł. Obecnie jest to 4 tys. zł. – Przez kolejne lata musi być trzymana dyscyplina finansowa. Każdy wydatek wnikliwie analizowany – stwierdza Magin.

Według radnego Władysława Skwarki (SLD) wiele inwestycji zostało zrealizowanych. – Nie ma udręki z trasą W-Z. Odratowano wiele substancji mieszkaniowej. Mieszkańcy chcą rozwoju miasta mimo zadłużania. Jednak perspektywę mamy dobrą, bo są plany spłaty zadłużenia. Przykładowo dywidendy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków to 80 mln zł – mówi Skwarka.

Za absolutorium głosowało 24 radnych, a przeciw 13 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu