Pojawią się lepsze warunki wynajmu dla organizacji pozarządowych. NGO-osy będą mogły prowadzić na 35% powierzchni lokalu działalność gospodarczą zgodną z strategiami miasta.

Takie zasady wprowadziła uchwała Rady Miejskiej. Dodatkowo jeszcze w czerwcu ma się pojawić zarządzenie prezydent miasta, które spowoduje wprowadzenie stawki dla organizacji pozarządowych 5,28 zł/m2, ale prezydent może ją obniżyć o 50%.