W środowy wieczór (8 czerwca)  w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury  dobył znakomity koncert muzyki rozrywkowej, na którym wystąpiły chóry: chór University of New Hampshire z USA,  chór Iuvenales Cantores Lodzienses oraz Łódzkiej Grupy Gospel.

Jako pierwsza zaprezentowała się Łódzka Grupa Gospel w repertuarze tym razem muzyki i śpiewów  i tańców afrykańskich. Po nich wystąpił Młodzieżowy Międzyszkolny Chór Żeński Iuvenales Cantores Lodzienses przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. Jest to czterogłosowy chór żeński prowadzony  przez chórmistrza i dyrygenta Krzysztofa Kozłowskiego. Dziewczęta wykonały znane utwory muzyki współczesnej.

Na koniec wystąpił Akademicki Chór University of New Hampshire z Durham w USA  w stanie New Hampshire. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki gospel oraz rozrywkowej.  Posiada w swym repertuarze muzykę dawnych  wieków jak również kompozycje  współczesne. Dyrektorem artystycznym chóru jest australijski muzyk, doświadczony dyrygent orkiestrowy William Kempster.  W Polsce Chór University of New Hampshire występuje po raz pierwszy. Wysłuchaliśmy utwory z dawnych wieków jak i utwory współczesne.

Występ każdego z chórów przyjmowany był dużym aplauzem i gromkimi brawami co świadczy o dużym zainteresowaniu łodzian tego rodzaju muzyką.

Zdjęcia: Sebastian Szwajkowski i Marek Maciejewski