6 tys. zł przeznaczono na badania w żłobkach wykrywające autyzm, 83 tys. na sprzęt komputerowy dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i dodatkowe 2,4 mln zł na powstanie hospicjum przy ul. Pojezierskiej 45-51.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) zostaną wymienione komputery oraz będą nowe programy graficzne. Koszt inwestycji to 83 tys. zł.

6 tys. zł otrzyma organizacja pozarządowa, która zajmie się badaniami  dzieci w miejskich żłobkach. Badania dotyczą wczesnego wykrywania autyzmu.

2,4 mln zł przeznaczono na wybudowanie miejskiego hospicjum. W budynku po XLI LO przy ul. Pojezierskiej 45-51 zostaną uruchomione oddziały: Medycyny Paliatywnej, Opiekuńczo – Leczniczy i Interwencji Kryzysowej. Zostaną dokończone instalacje: wentylacji, elektryczna, wodociągowa, kanalizacji, CO. Będą nowe przyłącza: energetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zostanie także wykonany nowy zjazd od ul. Kalinowej. Budowa hospicjum jest zadaniem zgłoszonym ze budżetu obywatelskiego.

40 tys. zł zaoszczędzono przy tworzeniu monitoringu na łódzkich basenach. Za te pieniądze zostanie wykonany system dozoru na obiekcie sportowym przy ul. Karpackiej 61.

Miasto chce także promować sektor kreatywny w Niemczech, Włoszech i Skandynawii. Promocja pojawi się przy ambasadach, autostradach oraz na lotniskach. Programy są dofinansowywane ze środków unijnych. Urzędnicy konsultowali działania promocyjne z Festiwalem Designu.