W Łodzi przy katedrze stanie pomnik smoleński. Będzie się on znajdował u zbiegu ulic: Skorupki i Stanisława Kostki.

Pomnik smoleński mający uczcić ofiary katastrofy pod Smoleńskiem będzie w formie obelisku z nazwiskami ofiar tragedii. Obelisk znajdzie się na placu Jana Pawła II. Zgodę na postawienie pomnika wyrazili jednomyślnie radni Rady Miejskiej.