Po ataku terrorystycznym w Krakowie oraz ze względu na możliwość wystąpienia kolejnych zamachów, Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów wprowadza stan wyjątkowy.

Narew 16 akcja antyterrorystow w w Kuznicy BrzeznickiejZwierzchnik Sił Zbrojnych wydaje również postanowienie o użyciu oddziałów armii do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, zaś Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o przygotowanie i wydzielenie sił i środków wojska do wsparcia policji w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków aktów terroru.

Na szczęście to tylko scenariusz do przeprowadzonych w środę (11 maja) w Kuźnicy Brzeźnickiej (pow. pajęczański) ćwiczeń, których celem było sprawdzenie współpracy podmiotów administracji publicznej z policją i siłami zbrojnymi w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego.

Narew 16 akcja antyterrorystow w w Kuznicy BrzeznickiejInicjatorem wydarzenia był Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau. Wśród instytucji biorących udział w przedsięwzięciu byli: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie, Urząd Gminy Nowa Brzeźnica oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowa Brzeźnica.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.