Radni proponują, by władze Łodzi stosowały się do wyroków Trybunały Konstytucyjnego. To inicjatywa, radnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Macieja Rakowskiego.

Zdaniem Rakowskiego trwający od 2015 roku polityczny konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego podważa zasadę pewności prawa.

– Wokół Trybunału Konstytucyjnego toczy się spór polityczny i prawny oraz pojawiają się krańcowo skrajnie poglądy. Odmowa publikacji kolejnych wyroków trybunału może dotknąć także obywateli   – mówi Rakowski. – W efekcie takiego działania w Polsce mogą się pojawić dwa konkurencyjne ze sobą porządki prawne. Przykładowo jedno stanowisko zajmie sąd wieczystoksięgowy, a inne organ podatkowy. Rada Miejska w swoim stanowisku powinna wskazać jakie prawo będzie przez samorządowe władze Łodzi – dodaje.

Za uchwałą (stanowiskiem) głosowali radni SLD i PO. Przeciw radni Prawa i Sprawiedliwości.