Od 1 września 2016 roku przy ul. Żeromskiego 115 będzie działało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nowa szkoła ma prowadzić kursy zawodowe i kwalifikacyjne czy starać się o środki unijne na odnowienie budynku.

Do tworzonego Centrum będą włączone inne szkoły znajdujące się pod adresem Żeromskiego 115. Są to: Technikum nr 19, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19, Szkoła Policealna 19 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego.

Według urzędników z Wydziału Edukacji z powodu reorganizacji nie są planowane zwolnienia. – Nie planujemy zmian kadrowych, pod warunkiem, że do centrum będą chętni – mówi Krzysztof Jurek, dyrektor Wydziału Edukacji. – W Łodzi nie ma dla młodzieży takiej szkoły. Za powstaniem centrum w konsultacjach opowiedziała się większość ankietowanych – dodaje. Pozytywnie głosowało 349 osób, a 14 było przeciw. W CKZiU zostanie wybrany nowy dyrektor.

Zgodę na powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyraziła Rada Miejska.