W Miejskim Ośrodku Socjoterapii nr 4 przy ul. Łucji 12/16 od września powstanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

Placówka będzie kształcić na kierunkach: fryzjer, mechanik samochodowy oraz kucharz.

Utworzenie nowej placówki pozwoli na aplikowanie o środki unijne. Jest to pierwsza taka szkoła w Łodzi. Koszt funkcjonowania zawodówki to 22 tys. zł/ miesięcznie.