Miasto tworzy Gminny Program Rewitalizacji. Pozwoli to, w strefie rewitalizacji, dofinansować remonty do 50%.

Zdaniem twórców programu każda inwestycja będzie musiała mieć uzasadnienie społeczne oraz gospodarcze. Gminny program rewitalizacji stworzy koncepcję rozwoju miasta. W nim zostaną zawarte konkretne oszacowania każdej inwestycji. Radni przyjęli uchwałę pozwalająca na prace nad programem i rozpoczęcie konsultacji społecznych.