340 tys. zł zostanie przeznaczonych na przebudowę wejścia i rejestrację w przychodni przy ul. J.Piłsudskiego 157. 1,7 mln zł otrzyma OSP Łaskowice na dalszą przebudowę strażnicy.

W Centrum Medycznym „Widzew” zostanie wyburzony front rejestracji i pomieszczenia pod schodami. Będzie wymieniona instalacja elektryczna i informatyczna. Powstaną nowe stanowiska rejestracji i poczekalnia z komputerem dla pacjentów.W Centrum Medycznym im. L.Rydygiera będą zorganizowanych 55 kursów w szkole rodzenia.

W OSP „Łaskowice” będzie dokończona instalacja co, elektryczna, wentylacja oraz wyposażona kotłownia.