Od 1 lipca 2016 roku powstanie Centrum Usług Wspólnych. Ma to być instytucja skupiająca administrację, kadry i księgowość Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Zarządu Dróg i Transportu.

Stworzenie CUW nr 1 to kontynuacja zmian w urzędzie. Przypomnijmy, że wcześniej utworzono Zarząd Inwestycji Miejskich. Koszty tworzenia w ZDiC-ie i ZIM-ie osobnych komórek organizacyjnych  zajmujących się administracją i księgowością będzie droższe niż powstanie CUW nr 1. CUW-ie nr 1 będzie zatrudnionych ok. 60 osób. 50 z nich to pracownicy ZDiT.