W 2017 roku ruszy nowy międzyuczelniany kierunek studiów czyli „Rewitalizacja miast”. Razem stworzą go Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka.

W sprawie utworzenia nowego kierunku podpisano list intencyjny między uczelniami oraz miastem. W ciągu 5 semestrów mury uczelni opuszczą pierwsi absolwenci, którzy będą specjalistami zajmującymi się rewitalizacją.

Politechnika Łódzka zajmie się kształceniem obejmującym tzw. rewitalizacją twardą (architektura i budownictwo). Na Uniwersytecie Łódzkim studenci poznają wiedzę z dziedzin społecznych, gospodarczych i ekonomicznych.

Pierwsza rekrutacja odbędzie się na semestr letni 2016/2017. Planowane jest przyjęcie 60 studentów.