Wpłynęło już 112 wniosków na realizację z budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Z ciekawszych to pomnik Rodziny Jednorożca na przystanku przy Centralu czy platforma Star Treka w parku na Zdrowiu.

Ciekawie zapowiada się głosowanie na zadania z budżetu obywatelskiego na 2017 rok. W Łodzi może powstać pomnik Rodziny Jednorożca oraz platforma Star Treka. Pomnik według projektodawców powinien stanąć na przystanku Piotrkowska-Centrum, a platforma w parku na Zdrowiu. Platforma Star Treka ma spełniać funkcje wypoczynkowe z leżakami.

W promocję i wykonywanie zadań budżetu obywatelskiego włączają się także rady osiedla. Przykładowo Rada Osiedla Retkinia Zachód Smulsko chce zorganizować promocyjny festyn. Rada Osiedla Zarzew proponuje m.in. poprawienie bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych przy ul. Grota-Roweckiego, zbudowanie tężni w parku Podolskim czy wyremontowanie przyszkolnych boisk.

Rady Osiedla mogą także realizować, bądź dofinansowywać zadania z budżetu obywatelskiego dla których zabrakło środków.