Rozpoczęły się kontrole placów zabaw przez Straż Miejską. Strażnicy sprawdzają m.in. urządzenia oraz stan sanitarny. Kontrole potrwają do końca maja.

Podobne kontrole, ale całoroczne przeprowadza Zarząd Zieleni Miejskiej. Tej instytucji podlega 56 placów zabaw, 25 siłowni i 36 boisk. – Sprawdzamy czy urządzenia są osadzone w podłożu i odpowiednio rozmieszczone. Wymieniamy także piasek w piaskownicach – mówi Maria Kaczmarska, rzecznik ZZM.

Roczny koszt utrzymania placów zabaw, siłowni i boisk to 580 tys. zł.