Od końca kwietnia tego roku będzie realizowany projekt unijny „Świetlice Łódź”. Wartość inicjatywy to prawie 5 mln zł. Miasto płaci 248 tys. zł.

Inicjatywa „Świetlice Łódź” jest przeznaczona dla dzieci z dysfunkcjami i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt obejmie 420 dzieci (w każdej świetlicy po 30 dzieci). W ramach zajęć dzieci będą miały m.in. pomoc psychologa, w odrabianiu lekcji, wyjścia do kina, teatru i zabawy taneczne oraz artystyczne. Chętni rodzice będą mogli także wziąć udział w zajęciach.

Innym projektem jest inicjatywa „Razem z rodziną”. Koszt projektu to 1,7 mln zł (wkład miasta – 300 tys. zł). „Razem z rodziną” zacznie się już w połowie marca. Z projektu skorzystają rodziny z ograniczonymi prawa rodzicielskimi. Zostaną zatrudnienie koordynatorzy pieczy zastępczej, logopedzi, psycholodzy i asystenci rodziny. Będą szkolenia, warsztaty i terapie zajęciowe. Z inicjatywy ma skorzystać 325 osób (130 dzieci, 60 rodzin biologicznych oraz 135 osób z rodzin zastępczych).