W dniu (19 lutego) w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ruszył Projekt ,,Akcja  Inspiracja Reanimacja’’ czyli projekt autorski łódzkiej malarki działającej pod pseudonimem Lola Elysees.

Artystka udostępniła szpitalowi kopie swoich prac malarskich. Jest to akcja całkowicie  charytatywna, mająca na celu pobudzenie sfery duchowej, emocjonalnej oraz ruchowej poprzez wykonywanie indywidualnych lub grupowych prac różnymi technikami kopi obrazów malarki lub kontynuacje wizji-historii zawartej na obrazie.

Podsumowując celem akcji jest auto-reanimacja małego pacjenta któremu stawia się do wyboru kilka wydrukowanych kopii obrazów spośród których dziecko ma za zadanie by narysować dany obraz lub przedstawić jego własną wizję. Jest to sztuka dla dziecka – dziecko dla sztuki, a wszystko połączone z konkursem, gdzie każde dziecko będzie tworzyło samo, w grupie lub z rodzicami. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zawisną na ścianach w klasach szkolnych i świetlicach oddziałów szpitalnych.

Ponieważ projekt ma charakter typowo charytatywny organizatorzy zwracają się z apelem o podarowanie szpitalom różnego rodzaju papierów, przyborów do malowania i rysowania i innych rzeczy przydatnych do pracy również w szpitalnym łóżku. Wszyscy darczyńcy, którzy zdecydują się pomóc chorym dzieciom będą mile widziani.