Będzie 16 mln zł na drogi i parkingi, 250 tys. zł na place zabaw, 750 tys. zł na spektakle w Muzycznym, 20 mln zł dla MPK oraz 770 tys. zł na informatyzację urzędu.

16 mln zł zostanie przeznaczonych m.in. na dojazd do autostrady A1 i wybudowanie ronda (3 mln zł w 2017 r. i 7 mln zł w 2018 r.), modernizację ul. Kopernika od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej (wymiana torowiska – 3 mln zł), remont skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską i ul. Czerwoną (3,5 mln zł), rewitalizacja pl. Piastowskiego oraz remont ul. Bazarowej i ul. Rybnej (2,7 mln zł) czy budowa parkingów (600 tys. zł). Miasto chce poprowadzić także prace projektowe przy ul. Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej (100 tys. – 2017r. i 150 tys. zł – 2018 r.) oraz zabezpieczyć wkład własny do projektu unijnego dotyczącego remontu torowiska w ul. Wojska Polskiego (10 tys. zł – 2017 r., a do 2020 39,2 mln zł).

20 mln zł otrzyma także MPK na rekompensatę budżetu za poprzedni rok. Dodatkowe 1,5 mln zł będzie przeznaczonych dla ZDiT-u na promocję nowej siatki połączeń (łącznie 4,5 mln zł). m.in. rozwieszanie i wrzucanie do skrzynek rozkładów jazdy.

770 tys. zł będzie kosztowała standaryzacja oprogramowania w placówkach edukacyjnych, a 350 tys. zł to kolejne koszty ponoszone na wyposażenie i obsługę Centrum Usług Wspólnych.Przy ul. Cieszkowskiego zostaną wybudowane i doposażone place zabaw (250 tys. zł). Standaryzacja w placówkach oświatowych ma polegać na ujednoliceniu oprogramowania, która obecnie jest na różnym poziomie. Szacowany koszt standaryzacji to 10 zł/miesięcznie od pracownika.

730 tys.zł na monumentalną premierę Les Miserables dostanie Teatr Muzyczny. W teatrze zostanie zamontowany projektor do mappingu oraz zostaną zaprezentowane wydarzenia dotyczące idei musicalu, Wiktora Hugo i kultury francuskiej.